Ας φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον - Συνύπαρξη

Σε μια άλλη ζωή, μπορεί να με αγαπούσαν. 

Σε μια άλλη ζωή, μπορεί να μην ένιωθα πόνο.
Θα μπορούσατε να δώσετε σε αυτούς τους αγαπημένους φίλους μας μια άλλη ζωή;
Πηγή: Vegan Outreach
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση.

Επιτρέπεται, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση, η αντιγραφή αναρτήσεων με την μορφή προοιμίου. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιείται η πρώτη παράγραφος του εκάστοτε άρθρου και στην συνέχεια ο σύνδεσμος 'Συνεχίστε την ανάγνωση εδώ', ο οποίος να οδηγεί απευθείας στο αρχικό άρθρο.