Ας φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον - Συνύπαρξη

Σε μια άλλη ζωή, μπορεί να με αγαπούσαν. 

Σε μια άλλη ζωή, μπορεί να μην ένιωθα πόνο.
Θα μπορούσατε να δώσετε σε αυτούς τους αγαπημένους φίλους μας μια άλλη ζωή;
Πηγή: Vegan Outreach